Villkor

Allmänt

Voii.se är en jämföresletjänst av mobilabonnemang och mobiloperatörer. Vi agerar som en jämförande mellanhand mellan dig och operatörerna som vi hänvisar till. Vi har ingen del i det avtalet som kund har tecknat med operatören utan avtalet är endast mellan kunden och operatören. Vid eventuell tvist står voii.se utanför och den hanteras mellan kunden och operatören i fråga.

Våra rättigheter och ansvar

Vi ansvarar inte för om vår webbplats ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av underhållsarbete, utveckling eller andra interna och externa faktorer.

Vi försöker alltid ha webbplatsen uppdaterad och korrekt. Vi avser att all information som presenteras på voii.se ska vara uppdaterad och korrekt, dock kan vi inte garantera att allt som presenteras på voii.se är korrekt  därför reserverar oss för eventuella fel och missvisningar som skulle kunna ske på voii.se. Det agerande som du gör baserat på den informationen som finns tillgänglig på voii.se är på ditt eget ansvar.

Vi rekommenderar att du som användare verifierar korrektheten på all den informationen som har presenteras på voii.se innan du gör ett köp hos någon av operatörerna som vi hänvisar till.

Genom att använda vår webbplats accepterar du våra användarvillkor.

Ändrade villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor för voii.se. Ansvaret för att vara uppdaterad på våra användarvillkor ligger på dig som användare.